cải tiến hệ thống xử lý nước thải

Dân phản đối, chủ trang trại lợn đầu tư công nghệ tuần hoàn nước thải

QUANG ĐẠI - PHÚC ĐẠT |

Trước sự phản đối của người dân về việc trang trại gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH Đại Thành Lộc (Nghệ An) đã cải tiến hệ thống xử lý nước thải từ trang trại lợn hàng nghìn con theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng 100%.