Cải tiến công nghệ

Cải tiến công nghệ, chế tạo bộ đồ bảo hộ chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - QUÁCH DU |

Từ đầu dịch COVID-19 tới nay, nhiều nghiên cứu, sáng kiến cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt, nhiều thiết bị chống dịch đã được cải tiến, đảm bảo tốt hơn. Không chỉ ứng dụng khoa học công nghệ trong việc phòng dịch, rà soát dịch bệnh trong cộng đồng… mà những thiết bị phục vụ xét nghiệm nhanh, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế và tuyến đầu chống dịch COVID-19 cũng liên tục được cải tiến, phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế.