Cải tạo hồ Gươm

Hoàn thiện tuyến kè bê tông cốt sợi đúc sẵn dài 1.500 m quanh Hồ Gươm

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 65 ngày thi công, tuyến kè dài 1.500 m bằng những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn quanh Hồ Gươm đã hoàn thiện.

Trắng đêm dầm mình dưới nước để cứu Hồ Gươm đang bị sạt lở

Sơn Tùng - Phạm Tùng |

Đêm 21.4, công nhân tiếp tục triển khai thi công phần bờ kè hồ Gươm đang bị sạt lở bằng những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn. Dự kiến thời gian thi công thử nghiệm kéo dài khoảng 20 ngày.