Cải cách tiền lương cho công chức

Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, đảm bảo công chức tăng dần mức sống

Vương Trần |

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong từng lĩnh vực nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; đồng thời đẩy nhanh hơn nữa lộ trình cải cách tiền lương, đảm bảo cho cán bộ, công chức được tăng dần mức sống, yên tâm công tác.

Lương công chức, viên chức: Bác sĩ viện công "dứt áo ra đi" vì thu nhập

Bảo Hân - Minh Phương |

Công chức, viên chức trong ngành y tế đang có mức lương rất thấp, không đảm bảo cuộc sống. Thực tế đòi hỏi cần có chính sách tiền lương hợp lý hơn đối với đối tượng này nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức nói chung.