Cách phòng tránh bệnh ung thư

Thực phẩm gây ung thư - nên hiểu thế nào cho đúng?

Hương Giang |

Nhắc tới một chất nào đó trong thực phẩm gây ung thư, chúng ta thường có tâm lý hoang mang lo sợ. Vậy, ta nên hiểu cặn kẽ vấn đề này như thế nào?