Cách ly có trả phí

Người từ vùng dịch về Quảng Ninh phải cách ly tập trung 14 ngày tự trả phí

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai ngay một số biện pháp cấp bách kiểm soát người về từ vùng dịch.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.