Cách kiểm tra thông tin trên CCCD gắn chíp

Thay đổi thông tin đăng ký thuế như thế nào khi đổi sang CCCD gắn chíp

Minh Phương |

Khi đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, bạn cần cập nhật lại thông tin của một số giấy tờ, trong đó có thông tin đăng ký thuế. Vậy thay đổi thông tin đăng ký thuế như thế nào khi đổi sang CCCD gắn chíp?

Cách kiểm tra thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Làm cách nào để biết căn cước công dân gắn chíp có cập nhật chứng minh nhân dân cũ và các thông tin khác có sai hay không?