Cách bảo vệ trẻ

Làm thế nào để bảo vệ con khỏi video độc hại?

LƯƠNG HẠNH |

Các kênh video, trong đó có YouTube là “mảnh đất màu mỡ” giúp trẻ em học tập và giải trí nhưng cũng chứa nhiều nội dung độc hại, đòi hỏi mức độ giám sát cao và nhận thức về cách dùng đúng đắn.