Các trường công an tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công an trong năm 2022

Mai Hoa |

Bộ Công an vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân trong năm 2022. Tổng chỉ tiêu xét tuyển vào các trường công an nhân dân là 2.050 chỉ tiêu. Trong đó, Học viện Cảnh sát nhân dân lấy số lượng nhiều nhất với 500 chỉ tiêu.