Các nhà khoa học Hàn Quốc

Hàn Quốc tìm ra phương pháp phát hiện sớm bệnh "Parkinson"

Phong Lâm |

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã xác định một phương pháp phát hiện sớm bệnh Parkinson do những thay đổi trong võng mạc của mắt, kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí "Thần kinh học" của nước này.