Các KKT Hà Tĩnh

Vận động thành lập Công đoàn công ty may quy mô 3.000 lao động

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 7.1, Công đoàn các Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh cùng với Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đồng thời vận động thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn các KKT Hà Tĩnh đẩy mạnh chăm lo người lao động

TRẦN TUẤN |

Chiều 6.1, Công đoàn các KKT Hà Tĩnh tổ chức hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty xây dựng Cao Dương

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều ngày 27.12, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định thành lập và chỉ đạo đại hội CĐCS Công ty TNHH xây dựng Cao Dương, kết nạp 18 đoàn viên vào Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn các Khu kinh tế Hà Tĩnh thành lập 2 Công đoàn cơ sở

MAI ANH |

Sáng 19.9, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định thành lập 2 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới 100 đoàn viên.