Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh: Cty TNHH Kinyosha Việt Nam tổ chức hội nghị người lao động

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kinyosha Việt Nam (Bắc Ninh) phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.