ca khúc cách mạng

Những ca khúc bất tử về thời khắc chiến thắng 30.4

Yến Phi (T/h) |

"Tiến về Sài Gòn", "Giải phóng miền Nam",… là những ca khúc được vang lên trong thời khắc chiến thắng lịch sử, thống nhất đất nước.