Buộc thôi việc ông Trương Quốc Cường

Buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với: ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.