Bùi Danh Liên

Tăng cường kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị là rất cần thiết

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia giao thông, việc điều chỉnh lại các tuyến buýt bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu kết nối, trung chuyển hành khách giữa hệ thống xe buýt với tuyến đường sắt đô thị là việc làm cần thiết, cần sớm triển khai thực hiện.