bữa cơm công đoàn

LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ: Hơn 1.000 đoàn viên tham gia "Bữa cơm Công đoàn"

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết vừa tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho đoàn viên và công nhân lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.