Bồi thường thất thoát tài sản

Làm hỏng máy móc của công ty, phải bồi thường thế nào?

phạm hằng |

Người lao động làm hỏng máy móc của công ty. Xin hỏi, việc bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?