bồi thường đất

Chi tiết đề xuất hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi bị thu hồi đất

Ái Vân |

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có nêu về việc hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất.

Công dân có quyền được biết phương án bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Nhóm PV |

Điều 24 Luật Đất đai 2024 quy định những quyền tiếp cận thông tin đất đai của công dân.

Đất nông nghiệp vượt hạn mức có được bồi thường hay không?

Minh Quân |

Hiện nay pháp luật đất đai và các văn bản có liên quan không có quy định giải thích thế nào là đất nông nghiệp vượt hạn mức. Tuy nhiên, có thể hiểu đất nông nghiệp vượt hạn mức là phần diện tích đất vượt ngoài diện tích tối đa của mỗi loại đất.

Điểm mới về bồi thường khi diện tích đất thực tế khác diện tích trên giấy tờ

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó có trường hợp bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo Luật Đất đai 2024

nam dương |

Bạn đọc có email lylyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo Luật Đất đai 2024 được quy định thế nào?

Hé lộ nguyên nhân người dân chưa được nhận bồi thường khi làm Quốc lộ 20

Xuyên Đông |

Người dân tỉnh Đồng Nai phản ánh, nhiều năm nay, họ chưa nhận được tiền bồi thường sau khi bị thu hồi đất làm Quốc lộ 20.

Điểm mới đáng chú ý về bồi thường, thu hồi đất ở Luật Đất đai sửa đổi

NHÓM PV |

Luật Đất đai sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua, trong đó nội dung liên quan đến bồi thường cho người dân khi bị thu hồi đất nhận được nhiều sự quan tâm. Một trong số những điểm mới của quy định này là xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng đất với loại đất bị thu hồi.

Đã nhận bồi thường đất, có được khiếu nại?

Ngọc Thiện |

Bạn đọc Lê Thắng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Trường hợp đã nhận tiền bồi thường đất, nhưng sau đó tìm hiểu thì thấy giá không hợp lý, vậy có được khiếu nại?

Trắc nghiệm: Đất nông nghiệp không giấy tờ thu hồi có được bồi thường không?

NHÓM PV |

Hiện nay, việc sử dụng đất nông nghiệp không có giấy tờ vẫn xuất hiện nhiều ở các địa phương. Nhiều người dân thắc mắc sử dụng đất không giấy tờ khi bị Nhà nước thu hồi có được bồi thường hay không.

Đề nghị giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất sân bay Long Thành

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành từ 22.938 tỉ đồng xuống hơn 19.207 tỉ đồng.

Chi tiết bồi thường đối cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất

Khương Duy |

Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định rõ việc bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Những trường hợp không được thu hồi đất

Trang Hà |

Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không có căn cứ thu hồi được quy định trong Luật Đất đai được xem là thu hồi đất trái pháp luật.

Quy trình cưỡng chế thu hồi đất

Trang Hà |

Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) huyện có thẩm quyền ban hành và thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Đa dạng hình thức bồi thường bằng đất

CAO NGUYÊN |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã có nhiều nội dung quy định về việc đa dạng các hình thức bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở; giá đất bồi thường theo giá thị trường; tách bạch các khoản bồi thường, các khoản hỗ trợ; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất.