Bồi thường chấm dứt hợp đồng lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hoá

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tổ chức  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty. Ngoài nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân lao động, hoạt động này còn nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Làm thế nào để chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật?

Nam Dương |

Bạn đọc có email doanganXXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ) có HĐLĐ không xác định thời hạn. Trình tự và thủ tục như thế nào để không vi phạm pháp luật?