Bồi dưỡng kiến thức

Bế giảng lớp bồi dưỡng thứ 3 với Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh

Vương Trần |

34 học viên là các Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - đã hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Bế giảng lớp bồi dưỡng thứ ba với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

PHẠM ĐÔNG |

Tham dự lớp bồi dưỡng, các Ủy viên Trung ương Đảng đã được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII.

42 Ủy viên Trung ương Đảng tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Phạm Đông |

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức có 42 Ủy viên Trung ương Đảng. Nội dung bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề, bao quát khá toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII...

Khai trương Hệ thống về phổ biến, cập nhật kiến thức lý luận chính trị

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 9.8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, chủ trì lễ khai trương.

Chi 16 tỉ đồng để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên thủ đô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% số giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học, THCS và THPT sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học.

Bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ được quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ngày 5.11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (lớp thứ 3 và lớp thứ 4 năm 2019).