Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 bộ trưởng: Cần trưởng ngành quyết tâm, dám đương đầu

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, y tế và giao thông vận tải là hai ngành rất nhiều thách thức, cho nên cần có một tư lệnh ngành đủ sự quyết tâm, mạnh dạn, dám đương đầu.

Bộ Nội vụ nói về quy trình bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Y tế

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan tới nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, theo quy định, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ trình việc giao quyền. Tới đây, theo quy định, quyết định của cấp có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể theo định quy định của Luật tổ chức Chính phủ.