Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ

Thượng viện thông qua 2 nhân sự quan trọng trong nội các của ông Biden

Bảo Châu |

Nhân sự cho 2 vị trí quan trọng trong nội các ông Biden chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua ngày 23.2.