Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ truy trách nhiệm TPHCM dư hơn 5.700 biên chế

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc TPHCM để dư hơn 5.700 biên chế công chức, viên chức so với con số Trung ương giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị TPHCM làm rõ vấn đề xuất phát từ đâu, trách nhiệm của ai và hướng giải quyết ra sao.