Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Khởi công Đền thờ Liệt sĩ hơn 100 tỉ đồng tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay (13.3), tỉnh Điện Biên đã trọng thể tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, trong đó 90 tỉ đồng là tiền tài trợ.

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

Ái Vân |

Trong phiên thảo luận văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu nhiệm vụ của ngành Tài chính trong thời gian tới, đó là tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, bảo đảm nguồn thu đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.