Bò rừng Bison

Thế giới động vật: Cảm động cảnh bò rừng lấy thân che chở cho con

THEO SMITHSONIAN |

Khi thấy con bị dòng nước xiết cuốn đi, bò rừng bison đã dùng thân mình làm lá chắn để che chở cho con. Hình ảnh được ghi lại lại Vườn quốc gia Yellowstone (Hoa Kỳ).