Bộ Nội vụ chỉ đạo

Bộ Nội vụ đề nghị điều tra tiêu cực trong vụ 500 giáo viên Đắk Lắk mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến nội dung báo chí phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường ở huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.