Bổ nhiệm siêu tốc

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thanh tra nạn “bổ nhiệm siêu tốc”

LÊ THANH PHONG |

“Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thành lập tổ công tác về thanh tra, kiểm tra công vụ do Bộ trưởng làm tổ trưởng. Vừa qua phát hiện một số cán bộ đề bạt không đúng, rất nhanh mà báo chí gọi là siêu tốc và đã có kiểm tra, phát hiện có nhiều vi phạm.

Từ các vụ bổ nhiệm “siêu tốc”, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình lưu ý thời gian vừa qua xảy ra một số trường hợp bổ nhiệm “siêu tốc”, qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm, vì thế trong thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, năm 2018 sẽ lập tổ công tác thanh tra công vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng.