Bộ máy Nhà nước cao cấp

Đấu tranh với các thế lực thù địch, luận điệu xuyên tạc phải tiến hành thường xuyên, liên tục

Phạm Đông - Hà Phương |

Hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, quy định. Đồng thời, việc nhận diện để đấu tranh, bác bỏ những chiêu trò lợi dụng mạng xã hội để tung ra các luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử cũng là việc cấp bách của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.