Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Cách mạng 4.0: Con đường nhanh, hiệu quả để Việt Nam tạo bước phát triển đột phá

Hà Liên |

Ngày 11.9, trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 đã diễn ra Diễn đàn mở với chủ đề “ASEAN 4.0 cho tất cả? Làm thế nào để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tranh thủ các cơ hội trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.