BITCOIN

Giá đồng Bitcoin duy trì ở mức 20.000 USD

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 29.6 (theo giờ Việt Nam) duy trì ở mức 20.000 USD, thị trường tiền ảo không có nhiều chuyển biến.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 29.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 912,727 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.50%, Ethereum chiếm 15.29% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 28.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 945,954 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.42%, Ethereum chiếm 15.66% thị phần.

Giá đồng Bitcoin lao dốc về ngưỡng 20.000 USD

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 28.6 (theo giờ Việt Nam) giảm về mốc 20.000 USD, thị trường tiền ảo đồng loạt mất giá.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 28.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 929,074 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.46%, Ethereum chiếm 15.42% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 27.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 958,889 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.63%, Ethereum chiếm 15.60% thị phần.

Giá đồng Bitcoin trở lại đà giảm

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 27.6 (theo giờ Việt Nam) trở lại đà giảm sau nhiều ngày liên tiếp phủ sắc xanh.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 27.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 947,603 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.46%, Ethereum chiếm 15.55% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 26.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 964,431 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.38%, Ethereum chiếm 15.64% thị phần.

Giá đồng Bitcoin ổn định ở ngưỡng 21.000 USD

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 26.6 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giữ ổn định ở ngưỡng 21.000 USD, các loại tiền điện tử khác chưa có nhiều biến động.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 26.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 963,726 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.48%, Ethereum chiếm 15.60% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 25.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 961,765 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42,53%, Ethereum chiếm 15,47% thị phần.

Giá đồng Bitcoin giữ ổn định ở mức 21.000 USD

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 25.6 (theo giờ Việt Nam) giữ ổn định ở mức 21.000 USD, thị trường tiền ảo đồng loạt tăng nhẹ.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 25.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 956,729 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.49%, Ethereum chiếm 15,48% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 24.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 953,588 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42,63%, Ethereum chiếm 15,42% thị phần.

Giá đồng Bitcoin phủ sắc xanh toàn sàn

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 24.6 (theo giờ Việt Nam) vươn lên ngưỡng 21.000 USD, cho thấy dấu hiệu dần phục hồi. 

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 24.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 941,242 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,01%, Ethereum chiếm 14,95% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 23.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 914,137 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,01%, Ethereum chiếm 14,84% thị phần.

Giá đồng Bitcoin tiếp tục giảm nhẹ

THU THẢO |

Giá đồng Bitcoin trong ngày 23.6 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm nhẹ, dao động ở mức 20.000 USD

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 23.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 904,600 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,2%, Ethereum chiếm 14,61% thị phần.