Bình quân tiền lương

Bình quân tiền lương 9 triệu đồng, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc Quốc Thiên hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 28 năm, giả sử mức bình quân tiền lương hưu là 9 triệu đồng/tháng, vậy lương hưu mỗi tháng của tôi được bao nhiêu?

Bình quân tiền lương đóng BHXH 6,5 triệu đồng, lương hưu có được 5 triệu đồng/tháng?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, đóng bảo hiểm xã hội 33 năm, sinh tháng 12.1967, nghỉ hưu vào tháng 1.2024. Giả sử mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 6,5 triệu đồng thì lương hưu hàng tháng của tôi có được 5 triệu đồng không?

Bình quân tiền lương 3,5 triệu đồng, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 30 năm, là nam, nghỉ hưu tháng 11.2023 khi hơn 60 tuổi 9 tháng, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 3,5 triệu đồng/tháng thì lương hưu hàng tháng của tôi được tính thế nào?

Bình quân tiền lương 4,5 triệu đồng, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 29 năm, nghỉ hưu vào tháng 10.2023 ở tuổi 56 tuổi, giả sử mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 4,5 triệu đồng/tháng thì lương hưu của tôi được tính thế nào?

Bình quân tiền lương đóng BHXH bao nhiêu mới được hưởng lương hưu 10 triệu đồng?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi:  Tôi là nữ. Tôi đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, sinh tháng 10.1967, nghỉ hưu vào tháng 11.2023. Mức bình quân tiền lương hưu là 13,5 triệu đồng/tháng, vậy lương hưu mỗi tháng của tôi được bao nhiêu?

Bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 5 triệu đồng, nhận lương hưu bao nhiêu

Phương Minh |

Bạn đọc Nguyệt Nga hỏi: Tôi sinh tháng 9.1967, tháng 10.2023 sẽ nhận quyết định nghỉ hưu. Tôi đóng bảo hiểm xã hội 32 năm, mức bình quân tiền lương 5,092 triệu đồng/tháng. Vậy lương hưu của tôi bao nhiêu?