biểu dương nữ lao động giỏi việc nhà

Biểu dương 51 điển hình tiên tiến “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

HƯNG THƠ - LY NA |

Chiều ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.