Biên phòng Tây Ninh

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt biên giới đang phòng dịch

Quốc Tiến |

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức đoàn đi thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch nơi tuyến biên giới tại các đồn biên phòng Kà Tum, Tân Phú, Phước Tân và Mộc Bài.