Biện pháp tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện nhờ công nghệ sơn mới

Anh Vũ |

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford (Mỹ) đã thiết kế một loại sơn mới có thể giúp giảm sự phụ thuộc ngày càng tăng của chúng ta vào máy điều hòa không khí và máy sưởi.

Khuyến nghị khách hàng tiết kiệm điện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2023

ANH HUY |

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, EVNHANOI đã triển khai các hình thức tuyên truyền và khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023.