biến chứng COVID-19

Ấn Độ: Thêm nhiều ca nhiễm ''nấm đen'' hiếm gặp do COVID-19

Bảo Châu |

Làn sóng gia tăng các biến chứng COVID-19 nguy hiểm, hiếm gặp đang tạo ra những thách thức y tế nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Dùng thang cứu hỏa thăm đồng đội mắc COVID-19 nằm ở tầng cao của bệnh viện

HỒNG HẠNH |

Một đội lính cứu hỏa đã dùng thang để thăm đồng đội mắc COVID-19 đang nằm trên tầng cao của bệnh viện.