Biên chế công chức

Quy định về biên chế công chức của phòng thuộc ban quản lý khu công nghiệp

Thục Quyên (T/H) |

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế công chức tại phòng của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế được căn cứ theo Khoản 4 Điều 70 Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Căn cứ xác định vị trí việc làm của công chức để cải cách tiền lương

Quế Chi |

Căn cứ xác định vị trí việc làm đối với công chức và cơ cấu ngạch công chức để thực hiện cải cách tiền lương quy định tại Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc

Ái Vân |

Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 của Bộ Nội vụ.

Nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội quyết định biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội trong việc quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với nhu cầu phát triển Thủ đô.

5 điểm mới trong đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Ái Vân |

Có hiệu lực từ 15.9, Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều điểm mới.

Quản lý biên chế, giám sát số người làm việc tối đa trong đơn vị sự nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế, số lượng người làm việc tối đa trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức

LƯƠNG HẠNH |

Dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất bỏ trường hợp xem xét tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1%

Minh Hương |

Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đề xuất về biên chế và vị trí việc làm của công chức thay thế cho Nghị định 62/2020/NĐ-CP, trong đó có đề xuất bỏ trường hợp xem xét tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1%.

Những căn cứ để tuyển dụng công chức

Quế Chi (T/H) |

Căn cứ tuyển dụng công chức được quy định tại Điều 3, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Bộ Nội vụ tuyển dụng 7 chỉ tiêu biên chế công chức

Quế Chi (T/H) |

Bộ Nội vụ tuyển dụng 7 chỉ tiêu biên chế công chức ngạch chuyên viên, mã số 01.003, có trình độ chuyên môn ngành công nghệ thông tin vào công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Tăng 1.143 biên chế nếu xác định số công chức phường theo quy mô dân số

Vương Trần |

Tại 3 thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, nếu xác định biên chế công chức phường theo quy mô dân số thì số lượng biên chế tăng thêm là 1.143 người.

Đề xuất biên chế công chức phường xác định theo quy mô dân số tại 3 đô thị

VƯƠNG TRẦN |

Tại 3 thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng biên chế công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường được xác định theo quy mô dân số của phường.

Số lượng chỉ tiêu biên chế công chức thành phố Hà Nội 2023

LƯƠNG HẠNH |

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 8.12.2022 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2023.

Hà Nội có 10.545 biên chế công chức phường, hơn 113.000 biên chế viên chức

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được quyết nghị là 10.545 biên chế.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng biên chế công chức phường tại Hà Nội

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại Hà Nội như sau.