Biên bản vi phạm hành chính

Không ký biên bản vi phạm hành chính thì có phải nộp phạt không?

Nguyên Chân |

Khi lưu thông trên đường, nếu người dân vi phạm Luật Giao thông thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Vậy trong trường hợp người vi phạm không ký biên bản vi phạm hành chính thì bị xử lý như thế nào và có phải nộp phạt không?

Có bắt buộc phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính?

phạm hằng |

Tôi nghe nói có những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không cần lập biên bản. Như vậy có đúng không?

Di tích bị phá dỡ, Chủ tịch xã nói "khó xử lý"

QUANG ĐẠI |

Di tích nhà thờ họ Trần Khắc ở xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bị tháo dỡ, đã gần 8 tháng trôi qua, địa phương chưa lập biên bản vi phạm hành chính.