Bí thư Quảng Trị

Chân dung 2 Bí thư Tỉnh uỷ vừa được điều động về công tác tại Trung ương

Vương Trần |

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Hoàng Đăng Quang vừa được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng vừa được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng, vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.