Bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phú Thọ: Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại huyện Đoan Hùng

Mỹ Hạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 trên địa bàn huyện.