bệnh viện ngoài công lập

Hà Nội khảo sát sự hài lòng người dân tại các bệnh viện ngoài công lập

KHÁNH AN |

Ngày 15.4, Sở Y tế Hà Nội cho biết đang kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh tại các bệnh viện ngoài công lập trực thuộc ngành quản lý trên địa bàn thành phố.