Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Nhiều sai phạm ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhiều sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và chưa trả lại 200 triệu đồng của bệnh nhân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời

Thùy Trang |

Sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Phạm Thanh Tùng đã qua đời.