Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc

Giảm áp lực chạy thận nhân tạo cho y tế công khu vực miền núi

Nguyễn Tùng |

3 năm sau khi Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc) đi vào hoạt động đã cho thấy, sự tham gia của y tế tư nhân giúp san sẻ một phần áp lực, nhu cầu chạy thận nhân tạo của người bệnh với hệ thống y tế công còn nhiều khó khăn của tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Sự cố y khoa, nhìn nhận và xử lý thế nào?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Những sự cố y khoa không phải là việc quá hiếm gặp và thường để lại hậu quả nghiêm trọng, trong nhiều trường hợp y học cũng không xác định được nguyên nhân cụ thể. Nhìn nhận và xử lý thế nào đối với sự cố y khoa đang là vấn đề rất được quan tâm?