Bệnh viện Bạch Mai giải thể Đơn vị Dịch vụ

Bệnh viện Bạch Mai sẽ giải thể các đơn vị dịch vụ, "xóa sổ" giường yêu cầu

Thùy Linh |

Ngày 25.5, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin báo chí về một số thay đổi và kế hoạch của bệnh viện trong giai đoạn mới, sau một thời gian phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.