bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện

Thêm 11 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam tiếp tục cho 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện sau nhiều lần liên tiếp nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.