Bệnh loãng máu

Người bị bệnh loãng máu nên ăn gì?

HÀ MY (T/H) |

Căn bệnh máu khó đông (loãng máu) là một căn bệnh nguy hiểm và ngày càng xuất hiện nhiều trong cộng đồng. Vậy người bị bệnh máu khó đông nên ăn gì trong thực đơn hằng ngày.