Bệnh hiếm là bệnh gì

Bệnh nhân mắc bệnh hiếm lên tiếng: “Vì hiếm - Hãy chăm sóc chúng tôi”

Thùy Linh |

90% số người mắc bệnh hiếm trên toàn thế giới chưa có giải pháp trong việc điều trị.