Bến xe phòng chống dịch

Các bến xe Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe khách tại Hà Nội đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh trên phương tiện vận tải hành khách và tại các bến bãi trong tình hình mới.