BCH Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển KT-XH

Cường Ngô |

Những thành tích đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020 đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế cao (bình quân 6%/năm), quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần, năng suất lao động tăng cao.

Quảng Ninh giới thiệu 2 nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – được thống nhất giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.