Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Quảng Ninh bầu một loạt các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND

Nguyễn Hùng |

Tại kỳ họp thứ nhất diễn ra vào sáng nay (18.6), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh.