bầu bổ sung Ban chấp hành Tổng Liên đoàn

Bầu bổ sung 3 Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Ngày 14.7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần thứ 11 (khoá XII) đã bầu bổ sung 3 uỷ viên vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quế Chi - Sơn Tùng |

4 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII).